KUSHY PUNCH LAB RESULTS

KUSHY PUNCH SATIVA – LAB RESULTS
KUSHY PUNCH INDICA – LAB RESULTS
KUSHY PUNCH HYBRID – LAB RESULTS
KUSHY PUNCH RECOVER – LAB RESULTS


KUSHY PUNCH CBD – LAB RESULTS

KUSHY PUNCH – CBD VAPE
KUSHY PUNCH – CBD EDIBLE ADDITIONAL TESTS

KUSHY PUNCH – CBD VAPE ADDITIONAL TESTS